Sljedbeniku Sunneta nije dozvoljeno držati predavanja u džamijama u kojima predavanja drže i novotari

Govornik: Imâm Sälih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Kod nas u Velikoj Britaniji neke džamije dovode ljude koji su sljedbenici Sunneta da podučavaju ljude Tawhîdu i drže predavanja o Tawhîdu. Drugi dan oni međutim dovedu osobu koja je Sûfî ili Aš`arî, koji ljudima drži predavanja (u skladu sa vjerovanjem) Sûfijjah ili Aš`arijjah. Da li je ovom Sunnî daiji dozvoljeno da drži predavanja u takvim džamijama?

Odgovor: Ne, ukoliko ga oni stavljaju u isti koš sa novotarima i osobama u zabludi, to mu nije dozvoljeno – jer ga oni koriste kao masku. Oni ga koriste kao masku, tako što govore da podučavaju Tawhîdu i da slušaju predavanja o Tawhîdu.

To nije ispravno, jer je to miješanje istine sa neistinom. On im treba postaviti uslov da će jedino držati predavanja pod uslovom da oni ne dovode osobe koje se suprotstavljaju onome na što ih poziva i što im govori.