Sljedbenici novotarija su uvijek ujedinjeni u borbi protiv Ahl-us-Sunnah

Sljedbenici novotarija su uvijek ujedinjeni u borbi protiv Ahl-us-Sunnah

Govornik: `Allâmah Muhammad Amân al-Džâmî

Izvor: 

Ljudi koji slijede neistinu su uvijek takvi. Čak i ako se međusobno razlikuju i prepiru, uvijek su složni u borbi protiv Sunnah i Ahl-us-Sunnah. Ovo je bio slučaj u prošlosti i sve do danas. Naći ćeš ljude koji slijede neistinu kako se razlikuju i prepiru, do te mjere da se čak može desiti i da jedni druge proglašavaju nevjernicima, ali ako oni uvide neku vrstu mudrosti ili generalne koristi u njihovome ujedinjenju u borbi protiv Ahl-us-Sunnah – oni će se ujediniti i pretvarati da su zaboravili na neprijateljstvo među njima. A njihovo ponašanje danas je slično njihovome prijašnjem ponašanju.