Slike nisu potrebne za da`wu

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

 

Tako mi Allâha, osim Koga niko vrijedan obožavanja nije, ja ne dozvoljavam slikanje. To mi se ne sviđa, niti sam zadovoljan time – a sa onima koji šire moje slike ću se obračunati na Sudnjem Danu. Kunem se Allâhom da nisam time zadovoljan. Kako da budem kada je Allâhov poslanik  prokleo slikara? Prokleo je onoga ko jede kamatu, ko je finansira, ko je zapisuje, ko joj svjedoči – i prokleo je slikara. Ovo je zabilježeno u Muslimovome “as-Sahîh”. Ljudi, šta ćemo sa svim ovim dokazima?

Svi učenjaci dozvoljavaju slike u slučaju nužde, ali ove slike nisu nužne. Šta ćemo sa svim ovim dokazima? Šta ćemo sa njima? Ovo nije nužda. Allâhova Knjiga nam je prenešena od čovjeka do čovjeka. Sunnah Allâhovoga poslanika  nam je prenešen putem lanaca prenosilaca i od čovjeka do čovjeka. Da su slike uslov, slike ovih ljudi bi nam bile prenešene i sačuvane – a oni bi imali veće pravo na to. Autentično prenošenje je dovoljno, a mi danas čak imamo i zvuk. Slušaš govor čovjeka kao da se nalazi ispred tebe. To je dovoljno, a sva hvala pripada Allâhu.