Slijepo slijeđenje pravnih škola

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Neki ljudi u našoj zemlji kažu da nije dozvoljeno da se izučavaju pravne škole Imâma Abû Hanîfe i aš-Šâfi`î i da ih narod slijepo slijedi, jer su potonji među njima Ašâ`irah i Mâturîdijjah. Da li je to tačno?

Odgovor: Neka ih slijede u Fiqhu, a neka u `Aqîdi ne slijede Ašâ`irah i Mâturîdijjah. Neka tu dakle slijede Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah, dok u Fiqhu mogu slijediti pravne škole Imâma Abû Hanîfe, Mâlika, aš-Šâfi`î i Ahmada.