Slijede se dokazi a ne pravne škole

Slijede se dokazi a ne pravne škole

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Žene iz moje zemlje najčešće idu na Hadždž bez Mahrama. U našoj zemlji argumentuju time da je to dozvoljeno prema pravnoj školi Imâma Mâlika.

Odgovor: Ali to nije dozvoljeno prema pravnoj školi poslanika صلى الله عليه وسلم. To nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno ženi koja vjeruje u Allâha i Sudnji Dan da putuje bez Mahrama. Pravna škola Imâma Mâlika je zasnovana na Idžtihâdu; nekada je u pravu a nekada nije. Poenta leži u dokazu, a ne u pravnim školama i stavovima.