Skraćivanje i uljepšavanje brade

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhajdân

Izvor:

 

Pitanje: Znamo da je puštanje brade Sunnah. Da li ju je dozvoljeno odsjeći da bi se skratila i uljepšala – ili je obavezno nikako je ne dirati?

Odgovor: Puštanje brade je obavezno – a ne samo Sunnah. Obavezno je slijediti naredbu Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. On nam je naredio da ne diramo bradu – za razliku od brkova. Puštanje brkova, tako da budu dugi, a brijanje ili kraćenje brade, nije u skladu sa agendom Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. Obavezno je ne skraćivati bradu i pustiti je da bude onakva kakva je. To je značenje njenoga puštanja.