Skraćenica kao donošenje salawâta na Allâhovoga poslanika

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Kada neki ljudi napišu riječ “poslanik” صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم, napišu slovo ص (s) kao skraćenicu za صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (sallâ Allâhu `alajhi wa sallam). Da li je to dozvoljeno?

Odgovor: Ne, to nije dozvoljeno. Onaj ko to napiše nije donio salawât na Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. Slovo ص (s) nije salawât na Allâhovoga poslanika. Neki pišu صلعم (saws), tako da su neki neuki ljudi pomislili da se Allâhov poslanik zvao صلعم (saws).