Sklapanje braka zbog Mahrama za Hadždž

Sklapanje braka zbog Mahrama za Hadždž

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Mi smo iz grada u kojem žene često sklapaju brak sa bilo kojom osobom koja će obaviti Hadždž – da bi sa njim mogle otići na Hadždž. Da li je to zabranjeno ili ta osoba zaista može biti Mahram?

Odgovor: To je zabranjeno a takva osoba nije Mahram. To dakle nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno sklapanje braka koji je trik i čija je jedina svrha da žena ima Mahrama. To nije dozvoljeno i liči na Mut`ah.