Sjedenje sa svima radi ujedinjenja Muslimanâ

Sjedenje sa svima radi ujedinjenja Muslimanâ

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhajdân

Izvor:

Pitanje: (Šta vi kažete o onome) ko sjedi i sa sljedbenicima Sunnah i sa sljedbenicima novotarija, i kaže da je Ummah dovoljno podijeljen i da će on sjediti sa svima?

Odgovor: On je novotar. Što se tiče onoga ko ne pravi razliku između istine i neistine i tvrdi da će to ujediniti Ummah, to je samo po sebi novotarija. Molimo Allâha da ga uputi.