Situacije kada je klanjaču dozvoljeno da završi namaz prije imâma

Situacije kada je klanjaču dozvoljeno da završi namaz prije imâma

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: http://alfawzan.ws/allmohadrat?page=4

Pitanje: Postoji li način da klanjač može završiti namaz prije imâma?

Odgovor: Da, ako on ima namjeru da napusti namaz i prisiljen je da napusti imâma. U ovome slučaju će on namjeriti da sam završi namaz. Tako je na primjer uradio čovjek koji je klanjao iza Mu`âdha رضي الله عنه, kada je on učio sûru al-Baqarah na Jaciji. Ovaj čovjek je morao da se pobrine o svojim kamilama. Ostavio ih je da obavi namaz. Kada je vidio da će namaz biti dug i uplašio se da će kamile nestati, namjerio je da sam završi namaz da bi onda mogao otići svojim kamilama. To je došlo do Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلم i on ga nije osudio. U ovim slučajevima je dozvoljeno. Drugi primjer je da se on razboli i nije u stanju nastaviti sa imâmom. On smije sam završiti namaz.