Širk u Rubûbijjetu vodi ka širku u Ulûhijjetu

Širk u Rubûbijjetu vodi ka širku u Ulûhijjetu

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Šta znači da širk u Rubûbijjetu vodi ka širku u Ulûhijjetu?

Odgovor: Ukoliko čovjek vjeruje da stvorenje raspolaže stvorenjem – počinje ga obožavati i doviti mu. Na taj način se pojavljuje širk u Ulûhijjetu. Ukoliko on obožava stvorenje, dovi mu i kolje za njega – to je širk u Ulûhijjetu.

Ukoliko vjeruje da stvorenje utiče na stvorenje – to je širk u Rubûbijjetu.