Širenje pobijanja je obaveza

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Ja volim Sunnah a mrzim novotarije i odstupanja, ali neki ljudi govore da pobijanja Ahl-ul-Bid`a i onih koji odstupaju od istine ne spada u manhadž Selefa – te da se knjige pobijanja jedino trebaju širiti među studentima. Željeli bismo da nam Šajkh Sâlih ovo objasni.

Odgovor: U vezi sa onim što je pitalac spomenuo, pobijanja moraju biti izvršena od strane učenjaka – onih koji su precizni u pobijanjima. Oni poznaju greške i precizni su u pobijanjima njih – koristeći dokaze iz Qur’âna i Sunneta. A širenje pobijanja je obaveza – jer je to podučavanje muslimana. Ukoliko se nečije novotarije i greške šire među narodom, u tome se slučaju moraju širiti i ispravna pobijanja – koja će ukloniti štetu njegovih novotarija i grešaka. Ovo se mora učiniti, jer je to lijek. Posljedica sakrivanja pobijanja je širenje zla i novotarija među ljudima, te se stoga pobijanja moraju širiti.

Ovo se odnosi na ispravna pobijanja, a ne bilo koja. Ispravna pobijanja su izvršena od strane učenjaka, kojima su poznate novotarije i greške – i koji znaju kako se one pobijaju Qur’ânom i Sunnetom.