Širenje lažî preko mobilnih telefona

Širenje lažî preko mobilnih telefona

Govornik: Šajkh Sâlih bin Sa`d as-Suhajmî

Izvor:

Pitanje: Postoje onî koji šire poruke preko mobilnih telefonâ da je pad sedmorice arapskih vođa jedan od predznaka Sudnjega Dana. Da li je to tačno?

Odgovor: To su gluposti, a ja upozoravam moju braću i sestre da postoje mnoge poruke koje se šalju preko mobilnih telefonâ i putem WhatsApp-a i slično – koje sadrže laži i praznovjerja, kao i izmišljene hadîthe i dove.

Naši učenjaci su izdali fetve da je specifikovanje ovih stvari novotarija. Ukoliko želiš podsjetiti tvoga brata hadîthom, nemoj ga povezivati sa određenim vremenom ili dobi, te vodi računa o tome da taj hadîth mora biti Sahîh (autentičan) ili Hasan (dobar).

Što se tiče prelaska granicâ kada su u pitanju ove poruke, kao što neki govore “ko god ne prenese ovu poruku, na njemu je Allâhovo prokletstvo, te prokletstvo melekâ i svih ljudi” i “ko god prenese ovo, imati će tu i tu nagradu” – ovo su laži i idiotizam. Znanje se ne uzima sa mobilnih telefona, O Allâhov robe!