Serviranje vode na mezarjima

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li je propisano serviranje vode na mezarjima – uzimajući u obzir da ljudi budu žedni?

Odgovor: To nije prenešeno. Neka žedni izađu. الْحَمْدُ لِلهِ; voda je dostupna u masdžidima i na putevima. Ukoliko je neko žedan, može izaći da pije – a sva hvala pripada Allâhu. Druga mogućnost je da sa sobom ponese flašu, ukoliko se ne može strpiti. Serviranje vode međutim vodi ka serviranju ručka i večere, dijeljenju novčića kod grobova… Ne treba otvarati vrata ovim stvarima, niti olako gledati na njih – jer malo vodi ka velikom.