Serviranje hrane nevjernicima i muslimanskim griješnicima u Ramadhânu

Govornik: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz (umro 1420)

Izvor:

 

Nije dozvoljeno servirati hranu nevjernicima tokom Ramadhâna. Ne treba im pomagati pri tome – iako su nevjernici. Ukoliko poste, njihov post je nevažeći – ali su ogranci Šerijata i njihova dužnost. Stoga im nije dozvoljeno pomagati pri stvarima koje su u suprotnosti sa Šerijatom. Umjesto toga ih treba savjetovati i uputiti – ne bi li postali muslimani. Treba ih pozivati u islâm i podsticati na dobro, tako da postanu muslimani – a da se pri tome zaradi nagrada jednaka njihovoj:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

“Onaj ko upućuje na dobro ima jednaku nagradu kao i onaj ko ga čini.” (Muslim 1893)

لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

“Bolje ti je da Allâh preko tebe uputi samo jednoga čovjeka od crvenih deva” (al-Bukhârî 3009)

To je rekao Allâhov poslanik .

Ukoliko odbiju, neka sami sebi spremaju hranu. Neka se u tome slučaju sami pobrinu o svojim potrebama, ne bi li to uticalo na njih tako da eventualno postanu muslimani. U protivnome se njihovi ugovori mogu otkazati, tako da Allâh dovede bolje od njih. Ne treba ih uzeti olako, ni u slučaju da odbijaju raditi. Pustite ih da napuste posao. Allâh će ih zamijeniti boljim ljudima. Ni u kome slučaju im ne treba pomagati pri tome. Ne treba im pomagati da jedu i piju u Ramadhânu, bez obzira da li se radi o nevjernicima – ili o muslimanskim griješnicima koji ne poste. Ne treba im pomagati da čine nešto što je Allâh zabranio. Ukoliko sami žele spremiti hranu, neka to učine – ali im ne treba pomagati pri tome.