Selefi su znali značenja Allâhovih svojstava

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je tačno da pravedni Selefi nisu znali značenja âjetâ o Allâhovim svojstvima i da su ih tumačili?

Odgovor: Oni nisu znali kakvoću Allâhovih svojstava. Značenja su međutim znali i objašnjavali su ih.

Značenje je dakle poznato – za razliku od kakvoće. Rečeno je Imâmu Mâliku bin Anasu رَحِمَهُ اللهُ:

“Abû `Abdillâh!

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

“Svemilosni, Koji Se nad `Aršom uzvisio.” (20:5)

Kako Se On uzvisio?”

Imâm Mâlik رَحِمَهُ اللهُ je odgovorio:

“Uzdizanje je poznato, a njegova kakvoća neshvatljiva. Obavezno je vjerovati u njega, a novotarija pitati o njemu”.

Nakon toga je naredio da se taj čovjek izbaci.