Selefi su bili složni o potvrđivanju Allâhovih svojstava

Selefi su bili složni o potvrđivanju Allâhovih svojstava

Autor: `Allâmah Muhammad bin `Abdillâh as-Subajjil

Izvor: Rasâ’il fîl-`Aqîdah wad-Da`wah, strana 6-7

Selefi su bili složni o potvrđivanju Allâhovih svojstava i pobijanju onih koji su bili pasivni i onih koji su negirali. Na primjer su al-Bajhaqî i drugi zabilježili da je al-Awzâ`î rekao:

“Živjeli smo dok su istovremeno Tâbi`ûn bili potpuno dostupni i običavali smo govoriti: “Allâh عز وجل je iznad Svoga Arša a mi vjerujemo u Svojstva koja su spomenuta u Sunnah.””

Imâm Ahmad رحمه الله je rekao:

“Allâh se samo smije opisivati onako kako je On Sebe opisao ili onako kako ga je opisao Njegov poslanik صلى الله عليه وسلم. Granice Qur’âna i Sunnah se ne smiju prelaziti.”

Nu`ajm bin Hammâd je rekao:

“Onaj ko Allâha učini sličnim stvorenju je uznevjerovao. Onaj ko negira ono čime je On Sebe opisao je uznevjerovao. Ne postoji ništa što se može nalikovati ili usporediti sa onim čime je Allâh Sebe opisao ili sa onim čime Ga je opisao Njegov poslanik صلى الله عليه وسلم. On سبحانه nema imenjaka, niko nije kao On niti se može usporediti sa Njim.”

Abû Dâwûd at-Tajâlisî je rekao:

“Sufjân, Šu`bah, Hammâd bin Zajd, Hammâd bin Salamah, Šarîk i Abû `Awânah nisu ograničavali, nalikovali niti uspoređivali. Bilježili su hadîthe bez da su govorili “Kako?” Ako su bili upitani odgovarali su prema onome što su zabilježili.”

Ishâq bin Râhûjah je rekao:

“Ne vjeruje u Allâha Svevišnjeg onaj ko ga opisuje sa nekom od osobina stvorenja i nalikuje Njegova svojstva svojstvima stvorenja.”

U govor Abû Hanîfe رحمه الله iz “al-Fiqh al-Akbar” između ostaloga spada:

“On ne nalikuje nikome od Svojih stvorenja. “

Nakon toga je rekao:

“Sva Njegova svojstva se razlikuju od svojstava stvorenja. On zna, ali ne kao što mi znamo. On je sposoban, ali ne kao što smo mi sposobni. On vidi, ali ne kao što mi vidimo.”

Kada je Imâm Mâlik رحمه الله bio upitan kako Se Allâh uzdigao u vezi sa Njegovim تعالى riječima:

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

“a zatim se nad `Aršom uzvisio.” (7:54)

odgovorio je:

“Uzdizanje je poznato. Kakvoća je nepoznata. Obavezno je vjerovati u njega a novotarija je pitati o njemu.”

`Abdullâh bin Nâfi` je rekao:

“Mâlik bin Anas je običavao govoriti: “Allâh je iznad nebesa a Njegovo znanje je svuda.”

Ma`dân je rekao:

“Pitao sam Sufjâna ath-Thawrî o Njegovim تعالى riječima:

وَهُوَ مَعَكُمْ

“On je s vama” (57:4)

On je odgovorio:

“To znači Njegovo znanje.”

al-Khallâl bilježi preko lanca prenosilaca kojega su sačinjavali samo imâmi od Sufjâna bin `Ujajnah koji je rekao:

“Rabî`ah bin Abî `Abdir-Rahmân je bio upitan kako Se Allâh uzdigao u vezi sa Allâhovim riječima:

الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ

“Svemilosni, Koji se nad Aršom uzvisio.” (20:5)

Odgovorio je:

“Uzdizanje nije nepoznato. Kakvoća nije shvatljiva. Objava je od Allâha, prenošenje je od poslanika صلى الله عليه وسلم a mi smo dužni da potvrdimo.”

Bilježi se da je Abû `Îsâ at-Tirmidhî rekao:

“On je iznad `Arša baš onako kako je On Sebe opisao u Svojoj Knjizi. Njegovo znanje, sposobnost i moć su svuda.”

Njihove رحمهم الله izjave o ovome pitanju se ne mogu nabrojati.