Selefi nisu vješali plakate u masdžidima

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Koji je propis za vješanje plakata sa dhikrom i dovama ispred klanjača u masdžidima – da bi ih podsjetili na njih?

Odgovor: Niko od Selefa to nije činio. Oni u masdžidima nisu vješali ploče, plakate i slično. To se sada radi na inicijativu nekih mladih – Allâh ih uputio. Obavezno je da se nikakvi plakati niti reklame ne vješaju u masdžidima, jer ometaju klanjače. Onaj ko želi da ljudi nauče dhikr i dove može podučiti ljude njima.