Selefi nisu pjevali ilahije

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor:

 

Nema sumnje da poezija postoji u Islâmu. Allâhov poslanik صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم je rekao:

إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً

“U poeziji ima i mudrosti” (al-Bukhârî 6145)

Što se međutim tiče pjevanja poezije i nazivanja toga ilâhijama ili vjerskim ilâhijama – to spada u stvari koje pravedni Selefi uopšte nisu poznavali. Ovo je povezano sa principom kojeg smo ranije naveli, a koji je rezime onoga što učenjaci uvijek spominju u sličnim kontekstima:

“Svako dobro je u slijeđenju onoga što su praktikovali Selefi, a svako zlo je u slijeđenju onoga što su uveli oni koji su došli poslije njih”

Selefi dakle nisu pjevali ilâhije i nazivali ih islamskim.