Selefi nisu pitali o čovjeku nakon što bi saznali tri stvari o njemu

Selefi nisu pitali o čovjeku nakon što bi saznali tri stvari o njemu

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

Ko ti može ostati nepoznat nakon što vidiš ko mu je prijatelj? A karakter mladića se ocrtava na njegovome čelu.

Ko ti može ostati nepoznat nakon što vidiš sa kim je? Čak će ti i običan narod, koji ne zna ni čitati ni pisati, kada te vide u društvu sa lošom osobom reći: “Zar nisi mogao naći nikoga drugoga da budeš sa njim?” Zar nije tako?

Zašto bi ti to rekli? Da bi te izgrdili, jer si u društvu sa osobom sa kojom je ponižavajuće biti u društvu.

Ovo je uistinu bilo mjerilo kod Selefa رحمهم الله تعالى. al-A`maš رحمه الله je rekao:

“Oni (Selefi) ne bi više pitali o pojedincu nakon što bi saznali tri stvari o njemu.”

Oni dakle ne bi više pitali o njemu nakon što bi o njemu saznali tri stvari; nakon što bi kod njega uvidjeli slijedeće tri stvari:

1 – Sa kim je u društvu

2 – Koga posjećuje

3 – Sa kim je blizak

Sa kim je blizak? Sa kim je u društvu? Sa kim odlazi i dolazi? Ovo je dovoljno da bi znali ko je on.

Uvaženi Imâm Jahjâ bin Sa`îd al-Qahtân رحمه الله prenosi da je Sufjân ath-Thawrî رحمه الله prilikom dolaska u Basru (Jahjâ je bio iz Basre a Sufjân iz Kûfe رحمهما الله) krenuo ispitivati stanje Rabî` bin Sabîh as-Sa`dî i njegov status među ljudima.

Sufjân je upitao: “Kakvo je njegovo vjerovanje?”

Odgovorili su mu: “Njegovo vjerovanje je u skladu sa Sunnetom i samo sa Sunnetom”

Sufjân je upitao: “Sa kim je u društvu?”

Odgovorili su mu: “Sa Ahl-ul-Qadr (Qadarijjah)”

Sufjân je tada rekao: “On je Qadarî”.