Sekularisti su gori od Munafiqâ

Sekularisti su gori od Munafiqâ

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li su sekularisti bliži Nifâqu (licemjerstvu) ili Kufru (nevjerstvu)?

Odgovor: Sekularisti su ateisti. Oni nisu munafici nego ateisti, jer oni smatraju da vjera ne treba ulaziti među ljudske stvari. Oni smatraju da se vjera praktikuje isključivo u masdžidima, a što se tiče politike i poslovnih odnosa – oni kažu da se to prepušta ljudima, da ljudi te stvari rješavaju bez Šerijata ili bilo čega drugoga; dakle da postupaju shodno svojim koristima i željama.

Ovo je Kufr (nevjerstvo) u Allâha عز وجل, u Allâhovu عز وجل Knjigu i u Sunnah Njegovoga poslanika صلى الله عليه وسلم. Ovo je Kufr i Ateizam.

Oni su gori od Munafiqâ; Munafici ispoljavaju Islâm i klanjaju i poste, i njima se daje povjerenje na osnovu onoga što se na njima vidi – a ono što oni kriju se prepušta Allâhu. Što se sekularista tiče, oni otvoreno ispoljavaju svoje nevjerstvo i žele ukloniti Allâhov Šarî`ah iz života ljudi i njihovih poslovnih odnosa. Ovo je jasno nevjerstvo (Kufr) a nije Nifâq. Nifâq znači ispoljavati nešto a kriti ono što je u suprotnosti sa tim. Što se sekularista tiče, oni ništa ne kriju nego otvoreno ispoljavaju (svoj Kufr), tako da su gori od Munafiqâ.