Seksualni odnos tokom Adhâna za Sabah u Ramadhânu

Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î

Izvor:

 

Pitanje: Čovjek je nakon Suhûra započeo seksualni odnos sa svojom ženom – jer je mislio da je i dalje noć. Tokom seksualnoga odnosa je međutim čuo Adhân. Šta je on dužan učiniti? Da li je njegov post ispravan ili se mora otkupiti?

Odgovor: Ukoliko je prekinuo seksualni odnos i izvukao svoj polni organ – njegov post je إِنْ شَاءَ اللهُ ispravan. Od `Â’iše i Umm Salamah رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا se prenosi da je Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم nastavljao postiti nakon što bi se probudio nakon ejakulacije u Ramdadhânu. To je dakle u redu.

Ukoliko on nastavi sa seksualnim odnosom a Mu’adhdhin ima naviku da ranije uči Adhân da bi bio na sigurnom – i u tome slučaju je to u redu.

Ukoliko on međutim nastavi sa seksualnim odnosom a Mu’adhdhin je proučio Adhân na vrijeme – on je u tome slučaju griješan i na osnovu toga se dužan otkupiti za seksualni odnos u Ramadhânu.

Ukoliko je dakle i dalje bila noć, a on je započeo seksualni odnos jer je smatrao da Mu’adhdhin uči Adhân prije vremena – u tome slučaju je to u redu. Neki Mu’adhdhini uče Adhân deset ili petnaest minuta prije zore – da bi bili na sigurnom. To je pogrešno. Na taj način oni ljudima zabranjuju ono što im je Allâh dozvolio kao što je jelo, seksualni odnos i sve ostalo što onî koji ne poste smiju činiti.

Ukoliko je on međutim siguran da je vrijeme nastupilo a i dalje nastavlja sa seksualnim odnosom, ja smatram da se treba otkupiti otkupom za seksualni odnos u Ramadhânu. Ukoliko smatra da Mu’adhdhin uči Adhân prije vremena, u tome slučaju je to u redu, a ako izvadi svoj polni organ nakon što čuje da Mu’adhdhin počinje učiti Adhân – u tome slučaju nije ništa dužan učiniti.