Seksualni odnos sa više žena tokom iste noći

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

 

Pitanje: Čovjek je oženjen sa više žena. On ima seksualni odnos sa njima tokom iste noći. Koji je propis za to? Mora li on tražiti dozvolu od žene čija je ta noć?

Odgovor: Ukoliko je on u stanju da sa svim svojim ženama ima seksualni odnos tokom iste noći, to je u redu. Nije dužan tražiti dozvolu. Svrha je da on, nakon što je sa svima imao seksualni odnos, provede noć sa ženom čija je ta noć.

Allâhov poslanik  je imao seksualni odnos sa svojih devet žena tokom iste noći, bez da je tražio dozvolu. Djelo je dakle dozvoljeno. Tu nema ništa loše.

Pitanje: Možda će neko reći da je to specifično za Allâhovoga poslanika .

Odgovor: Možda će neko upitati šta je dokaz za to. Sve što je Allâhov poslanik  radio primjer je za nas – sve dok ne postoji dokaz da je to specifično za njega .