Seksualni odnos pred putovanje tokom dana u Ramadhânu

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: Čovjek je namjeravao putovati u Ramadhânu. Istog dana, prije nego što je krenuo na put, imao je seksualni odnos sa svojom ženom. Nakon toga je krenuo na putovanje.

Ibn `Uthajmîn: U svom mjestu?

Pitalac: Da. Da li je nešto dužan učiniti?

Ibn `Uthajmîn: Da. Kao prvo, počinio je grijeh. Kao drugo, dužan je napostiti taj dan. Kao treće, treba se otkupiti zbog seksualnog odnosa tokom dana u Ramadhânu.

Nije dozvoljeno praktikovati olakšice putovanja prije napuštanja svoga mjesta. Prije nego što napusti svoje mjesto, čovjek se smatra mještaninom. Prenesite mu to.

Pitalac: Problem je to što se od nekih ashaba prenosi da su prekinuli post u sličnim situacijama.

Ibn `Uthajmîn: Prenosi se da je Anasu رَضِيَ اللهُ عَنْهُ servirana hrana dok je sjedio u brodu u luci i čekao da putuje – pa je prekinuo post. To međutim nije u skladu sa praksom većine ashaba. Takođe je Allâh عَزَّ وَ جَلَّ rekao:

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ

“a onome od vas koji je bolestan ili na putu bude…” (2:184)

Ukoliko se radi o studentu koji je na osnovu hadîtha razumio da je djelo dozvoljeno, nije ništa dužan učiniti. Ja međutim smatram da mladi studenti ne trebaju žuriti da izdaju sebi fetve – jer nemaju uvid dok ne pitaju učenjake.