Seksualni odnos iz zaborava tokom posta

Autor: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor: al-Asâlah, broj 7

Pitanje: Šta treba učiniti osoba koja jede ili pije tokom dobrovoljnoga posta? Koji propis važi ukoliko osoba iz zaborava ima seksualni odnos tokom obaveznoga posta?

Odgovor: Što se tiče onoga ko pije ili jede iz zaborava, nema razlike između dobrovoljnoga i obaveznoga posta. Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم je o onome ko iz zaborava jede ili pije tokom Ramadhâna rekao:

إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

“Kada postač zaboravi, pa nešto pojede ili popije, neka nastavi svoj post – jer ga je nahranio i napojio Allâh” (al-Bukhârî 1933)

Što se seksualnoga odnosa iz zaborava tiče, ja ne mogu zamisliti tako nešto. Mogu zamisliti da jedno od njih to zaboravi iz bezobzirnosti, ali oboje? Zbog toga sam prinuđen da sumnjam da se radi samo o jednome supružniku. Na osnovu ovoga kažem da, ukoliko jedno od njih to čini iz zaborava dok drugo iskorištava taj zaborav, za onoga ko to čini iz zaborava važi isto što i za onoga ko iz zaborava jede i pije. Što se međutim tiče onoga ko to čini svjesno, on se mora otkupiti za to djelo.