Sedamdesetogodišnja žena želi obaviti Hadždž bez mahrama

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Sedamdesetogodišnja žena želi obaviti Hadždž i doći u Makku bez mahrama. Koji je propis za to?

Odgovor: Odakle će doći?

Pitalac: Iz Tunisa.

Odgovor: Ne, nije joj dozvoljeno da putuje (bez mahrama). Allâhov poslanik  je rekao da ženi koja vjeruje u Allâha i Sudnji Dan nije dozvoljeno putovati bez mahrama.

Ne igra ulogu da li putuje iz Tunisa ili iz drugog mjesta, kao što ne igra ulogu ni da li je putovanje radi Hadždža ili nečega drugog. Ukoliko međutim nema mahrama, neko drugi može obaviti Hadždž za nju.