Savršeno bogat a ipak savršeno darežljiv

Savršeno bogat a ipak savršeno darežljiv

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Imâm Ibn-ul-Qajjim رحمه الله je rekao:

“Allâh je dobar prema Svome robu iako nije u potrebi za njim.”

Allâh جل وعلا ima savršena svojstva. Njegovo bogatstvo je savršeno. On nije u potrebi ni za kime a svi su u potrebi za Njim. Iako je bogat, On سبحانه je takođe darežljiv. On nije kao stvorenja koja su pohlepnija što su bogatija. Allâh je i bogat i darežljiv. Šta god zaželiš od Njega – On je dostupan ukoliko je tvoj `ibâdah prema Njemu iskren.