Savjetovanje neistomišljenika i njihovi različiti slučajevi

Govornik: Šajkh `Abdul-`Azîz bin Jahjâ al-Bura`î

Izvor:

Pitanje: Postoji osoba koja kaže da strpljivo savjetuje neistomišljenika i da su njegov uzor učenjaci koji su strpljivi sa njima. U skladu s time se on čudi zašto ga zbog toga osuđuju, te kaže da ne mora upozoravati protiv njega nakon kratkoga vremena.

Odgovor: Da pojasnimo pitanje; Salafî diskutuje sa novotarom ili ga savjetuje, njegov brat ga zbog toga osuđuje – a on kaže da ga savjetuje. Koliko dugo savjetovanje treba trajati?

Ne postoji pravilo za to; u vezi sa ovim nema dokaza iz Qur’âna i Sunneta kojega se možemo pridržavati, ali ukoliko u osobi koja se savjetuje ima dobra – on će prihvatiti savjet. Pogrešno je međutim da te on učini predmetom ismijavanja dok mu ti laskaš i pokušavaš sa njim – kao da on tebi čini uslugu. Ti si onaj koji slijedi Sunnah i tvoja je riječ najviša. Budi ljubazan prema njemu, pa ukoliko vidiš da mu je tvoj savjet od koristi – nastavi. Ukoliko mu tvoj savjet međutim nije od koristi, ostavi njega i njegovo stanje. Neki od ovih te samo žele ismijavati kada ih savjetuješ. Nakon toga ti želi dati praktičan odgovor; kada završi sa tobom ide kod svojih prijatelja koji su Hizbijjûn i novotari. Ne treba sjediti sa takvom osobom. On je dobio svoj savjet.

Drugoj osobi je tvoj savjet od koristi, ali drugi skaču na njega i otežavaju mu kada ga ostaviš. Ovakve ne treba napuštati. Povedi ga na sijela Ahl-us-Sunnah, studijske krugove i predavanja – tako da se njegovo stanje razjasni. Oni neće biti strpljivi sa njim ukoliko on provodi mnogo vremena sa tobom. Ova osoba u osnovi voli ono što je dobro, ali mu oni otežavaju; dolaze mu i laskaju mu. Njega ne trebaš ostavljati, ni u slučaju da bude potrebno mnogo vremena, kao na primjer četiri ili pet mjeseci – jer je on prevaren i otežano mu je.

Mora se dakle praviti razlika između ovakvih i onoga iz prethodno navedenoga slučaja; koji te kada ga savjetuješ sluša i lažno se smije dok te u sebi ismijava – a nakon toga ide kod Ahl-ul-Bid`a, sjedi sa njima i smatra da je njegovo djelo praktičan odgovor. U takvome slučaju je bitno da se osiguraš i da paziš da ne postaneš predmet ismijavanja.

Da li je obavezno upozoravati protiv njega tokom vremena savjetovanja? Savjetuj ga i upozoravaj protiv njegovoga manhadža. Nemoj upozoravati protiv njega sve dok ne izgubiš nadu o njegovoj uputi. Ukoliko izgubiš nadu da će on prihvatiti (istinu) od tebe ili imaš jak predosjećaj da je on uvjeren da je ono što slijedi ispravno – tada možeš upozoravati protiv njega.

Što se tiče onoga ko poziva na novotarije i sektaštvo a njegovi ga istomišljenici smatraju velikim – njega je teško savjetovati. On želi uvjeriti tebe.