Savjet studentu u čijem gradu nema škola u kojima se ne miješaju polovi

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor:

 

Pitanje: U svim školama u mom gradu Idlibu mladići i djevojke studiraju zajedno. Djevojke nisu pokrivene mimo tradicionalnog pokrivanja i to posebno u mojoj školi, i nisam u stanju izbjeći konverzacije sa njima na časovima. Koji je šerijatski propis za ovaj slučaj?

Odgovor: Dužan si tražiti školu u kojoj nema miješanja polova koje si opisao, jer je to velika smutnja kojoj čovjeku nije dozvoljeno da se izlaže. Čovjek može biti samouvjeren prije podlijeganja smutnji i reći: “Ja se čuvam od toga”, “Ja nisam sklon tome”, “Ja to mrzim” i slično, ali upadne li u zamku – bit će savladan.

Zato je Allâhov poslanik  naredio svakome ko čuje za Dadždžâla da se udalji od njega, i rekao da će čovjek doći sa uvjerenjem da je vjernik – ali će ga sumnje kojima će biti izložen odvesti u zabludu.

U svakom slučaju, kažemo bratu da je dužan potražiti školu koja nije u takvom stanju. Ne nađeš li međutim takvu školu a u potrebi si za obrazovanjem, onda uči i studiraj (u toj školi) – čineći sve što možeš da se ne ponašaš nedolično i udaljiš od smutnje, obarajući pogled, čuvajući jezik, ne pričajući sa djevojkama i ne gledajući u njih.