Savjet studentima u vezi sa smrću Zajda al-Madkhalî

Savjet studentima u vezi sa smrću Zajda al-Madkhalî

Govornik: Šajkh `Ubajd bin `Abdillâh al-Džâbirî

Izvor:

Pitanje: Primite naše saučešće u vezi sa smrću Šajkha Zajda bin Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî رحمه الله. Željeli bismo vaš savjet u vezi sa odnosom studenata prema smrti učenjâkâ Sunnah, Allâh vas sačuvao.

Odgovor: Prvo kažemo da sva hvala pripada Allâhu na onome što je On odredio. Njemu سبحانه pripada ono što On daje i ono što On uzima. Na isti način kao što Njemu سبحانه وتعالى pripada sva vlast, Njemu pripadaju i sva naređenja.

Kao drugo, nije čudno da učenjaci umiru u svakome vremenu i na svakome mjestu – kao prvo zbog toga što je najveća nevolja koja je zadesila Muslimane smrt Muhammada صلى الله عليه وسلم, a zatim nakon njega umiranje njegovih ashâba i Imâmâ; a kao drugo zbog toga što nas je poslanik صلى الله عليه وسلم obavijestio o ovome u hadîthu koji je autentično prenešen od `Abdullâha bin `Amra رضي الله عنه:

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

“Allâh neće ljudima oduzeti znanje tako što će im ga izvaditi (iz njihovih srcâ), nego će im ga oduzeti nestankom učenjâkâ, pa će ljudi za vođe uzeti neznalice koji će kada budu upitani davati odgovore bez znanja i odvoditi ljude u zabludu.” (al-Bukhârî 100)

Ovaj hadîth sa druge tačke gledišta čini obaveznim okretanje preostalim učenjacima i držanje za preostale učenjake koji slijede Sunnah, te uzimanje od njih i cijenjenje i poštovanje njih. To takođe čini obaveznim upućivanje dove za one koji su umrli na Sunnetu – da im Allâh oprosti, da im se smiluje i da ih u ime Islâma i Sunneta nagradi obilnom nagradom.