Savjet Šajkha Rabî` prevodiocima

Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

Postoje prevodioci na ovoj stranici, da ih Allâh nagradi, da im podari uspjeh i uputi na slijeđenje ispravnih stopa. Posebno im savjetujem da pridaju važnost znanju i da budu dobri poznavaoci arapskoga jezika i jezika na koji prevode – bez obzira da li je u pitanju francuski, njemački, engleski ili bilo koji drugi jezik. Prevodilac mora biti dobar poznavalac oba jezika; arapskoga i stranoga jezika na koji se prevode govori učenjâkâ i Imâmâ Sunneta prošlosti i sadašnjosti.

Neophodno je dakle biti dobar poznavalac oba jezika, tako da prevod bude ispravan i ne sadrži greške. Prevođenje sadrži opasnost; mogu se pojaviti greške. Neko će prevoditi Qur’ân i možda pri tome praviti greške, dok će neko prevoditi Sunnah i možda pri tome praviti greške. Stoga braćo, prevodioci na ovoj stranici su إِنْ شَاءَ اللهُ od Ahl-us-Sunnah i Ahl-ul-Hadîth – i trebaju se truditi da njihovi prevodi budu ispravni i da se zasnivaju na dobrom poznavanju arapskoga jezika i jezika na koji prevode.