Savjet Šajkha osobi koja je pokušala da ga slika tokom predavanja

Savjet Šajkha osobi koja je pokušala da ga slika tokom predavanja

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

Šta radiš to, brate? O brate naš… Ne znam kakvu ćeš korist imati od uslikavanja i od toga što ćeš odnijeti sliku sa sobom.  الله المستعان  – Ljudi su iskušani ovim slikanjem. Iskušenje se još više povećalo nakon što je to postalo lako putem ovih mobilnih telefona. Prije je ljude donekle i bilo stid unositi u masdžide fotografske aparate. Sada se to može činiti ovim mobilnim telefonima pa se ljudi usuđuju upuštati u zabranjeno slikanje, u vezi sa kojim je poslanik صلى الله عليه وسلم prokleo onoga ko to čini.

Ljudi su u potrebi za podsjećanjem da je slikanje veliki grijeh, jer je poslanik صلى الله عليه وسلم prokleo slikare, kao što je potvrđeno u Sahîhu. Šta to još drugo nekome treba pored ovoga jasnoga teksta? Želio bih znati šta onaj ko griješi (po ovome pitanju) kaže o ovome autentičnome i jasnome Hadîthu. Spomenuli smo mnogo puta govor učenjâkâ da autentični i jasni tekstovi u vezi sa kojima ne postoji ništa što ih derogira ili je u kontradiktornosti sa njima nalažu strogost pri korigovanju onoga ko im se suprotstavlja. Dakle ne samo korigovanje, nego i strogost pri tome, jer su ovi tekstovi jasni i ne ostavljaju mogućnost tumačenja.

Pa kada je slikanje u pitanju, O skupino braće, ukoliko vidite nešto od toga – جزاكم الله خيرا – obavijestite o tome ljude koji to čine jer su mnogi od njih neznalice; nisu im poznati ovi tekstovi i nisu svjesni da oni postoje. Upozorite ih i objasnite im žestoku prijetnju.

Razlog današnje opuštenosti prema ovome pitanju su ova sredstva koja su postala lako dostupna rukama i starih i mladih, pa čak i djeci. Na taj način je slikanje putem njih postalo lako. Molimo Allâha za zdravlje i bezbjednost.