Savjet onima koji su se pozabavili pobijanjima a ne znaju ni osnovne vjerske propise

Govornik: `Allâmah Zajd bin Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî (umro 1435)

Izvor:

 

Pitanje: Pitalac iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kaže: Koji je vaš savjet, početniku koji se pozabavio onim što je između učenjâkâ, njihovim izjavama i pobijanjima, a on ne zna čak ni osnovne propise čistoće i drugog?

Odgovor: Moj savjet njemu je da se obrazuje o vjeri, o `Aqîdi, o `ibâdetskim obredima, o ponašanju i o Manhadžu na kojem se nalazi – a od toga su knjige pobijanja, kojima su Selefi i oni koji su ih slijedili pobijali sljedbenike strasti i novotare, a koliko ih je mnogo bilo u svim vremenima i na svim mjestima. Zbog toga nikome nije dozvoljeno da nedostatak znanja o fiqhu, čišćenju ili namazu koristi kao opravdanje da ljudima zabranjuje da slušaju knjige pobijanja, da se okorištavaju njima i da ih izučavaju – jer vjera je uistinu potpuna, pa baš kao što nam je neophodno da se obrazujemo o `Aqîdi i `ibâdetskim obredima, takođe nam je neophodno da se obrazujemo o Manhadžu i Sunnetu, da bismo se mogli držati toga, a prepoznati i kloniti se njihove suprotnosti, a to je novotarija.

Ovako to treba biti, i nije nikome dozvoljeno da ljudima govori “ostavite ta pobijanja i ostavite to i to, a morate učiti to”. Ovo je govor bez znanja, jer ako on (početnik) ne bi prepoznao zlo, upao bi u njega; a knjige pobijanja razdvajaju put dobra od puta zla. Tako on (početnik) treba čitati knjige slušati učenjake u svim aspektima vjere: `Aqîdi kao i Šerijatu, Sunnetu kao i Manhadžu. Osim toga, posjednici novotarija, od vremena ashaba pa do danas, nama ne bi bili ni poznati, osim putem knjiga koje su ih pobijale. Da knjige pobijanja nisu postojale u svim vremenima i na svim mjestima, ljudi ne bi znali ko su Ahl-ul-Bid`a, i ne bi bili u stanju upozoravati protiv novotara.

A na onima koji pobijaju je da održavaju svoj sporazum sa Allâhom i da ne govore osim istinu, i da ne optužuju one protiv kojih nemaju jasan dokaz iz onoga što je on napisao, snimio ili izdao. Ovo je ispravan način pobijanja, a bez ovoga nikome nije dozvoljeno pobijati osobu na osnovu sumnje, ili optužbe bez činjenica.