Savjet onima koji se briju

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Povratak istini je vrlina. Ukoliko bismo osobi dali izbor između dva puta; puta vatropoklonikâ i puta poslanikâ – koji bi put izabrao? Svaki vjernik bi izabrao put poslanikâ. Svi su poslanici, na čelu sa njihovim pečatom, Muhammadom صلى الله عليه وسلّم, puštali brade – dok su ih vatropoklonici brijali. Izaberi koji ćeš od ova dva puta slijediti. Na osnovu ovoga smatramo da niko nema opravdanje da ostavi istinu – nakon što mu ona bude objašnjena. Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم je rekao:

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى

“Razlikujte se od mušrikâ; kratite brkove a puštajte brade” (Muslim 259)

جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ

“Kratite brkove a puštajte brade; razlikujte se od vatropoklonika” (Muslim 260)

Ovo je bila praksa prethodnika; nije nam poznato da su ljudi brijali brade. Naprotiv, rečeno je da bi neki vladari zulumćari kažnjavali pojedince tako što bi im brijali brade. Učenjaci su naveli u knjigama kazni da nije dozvoljeno kažnjavati brijanjem brade. Ovo ukazuje na to da su neki vladari zulumćari smatrali da je to dozvoljeno.

Šta onda reći danas, kada ljudi troše svoje imetke na brijanje brade? Oni gube najvažniju stvar, a to je slijeđenje Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم i izvršavanje njegove naredbe. Nadamo se onda da će Allâh ovoga našega brata kojega poštujete blagosloviti uputom i da će on pustiti bradu – u skladu sa naredbom Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلّم i slijeđenjem njegovoga Sunneta.