Sav `ibâdah je zabranjen dok se suprotno ne dokaže

Sav `ibâdah je zabranjen dok se suprotno ne dokaže

Autor: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: al-Qawl al-Mufîd (1/211-212)

`Ibâdah se zasniva na naredbi. Sav `ibâdah za koji ne postoji naredba od Allâha i Njegovoga poslanika صلي الله عليه وسلم je novotarija. Poslanik صلي الله عليه وسلم je rekao:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Ko učini djelo koje nije u skladu sa ovom našom stvari (vjerom), to će mu biti odbijeno.”

On صلي الله عليه وسلم je takođe rekao:

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

“Pazite se uvedenih stvari (u vjeru), jer usitinu je svaka uvedena stvar novotarija, a svaka novotarija je zabluda.”

Onaj ko čini neki `ibâdah mora imati dokaz, jer je u principu `ibâdah zabranjen dok se ne dokaže suprotno i njegov propis.

Što se tiče hrane, međusobnih odnosa, odjeće i drugog, to je u principu dozvoljeno osim onoga za što postoji dokaz da je zabranjeno.