Saučešća su `ibâdah a ne običaj

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitanje: U vezi sa saučešćima i okupljanjima zbog njih; kada pričamo sa nekim ljudima o tome, oni kažu da je to samo običaj – a ne `ibâdah. Kako se oni pobijaju?

Odgovor: Saučešća su Sunnah i `ibâdah, a ako se `ibâdah izvršava na način na koji se nije izvršavao za vrijeme Allâhovoga poslanika صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – to je u tome slučaju novotarija. Prenešeno je da postoji nagrada za saučešće, a nagrada se jedino može postići `ibâdetima.