Saučešća se mogu izjaviti na razne načine

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Da li su saučešća ograničena na tri dana ili nemaju vremensko ograničenje?

Odgovor: O saučešćima se može diskutovati. Ne postoji dokaz za takva saučešća. Ne postoji jasan dokaz za njih, ali se – da bi se onaj koga je zadesila nesreća oraspoložio – dovi za njega i za umrlog. To možeš učiniti kada ga sretneš, ili preko telefona, pisma ili SMS poruke. To je bolje. Učini to da bi ga oraspoložio i ublažio nesreću koja ga je zadesila.

Što se tiče ograničenja na tri dana, tako kažu jer se nesreća zaboravi nakon tri dana – te ga nakon toga ne treba podsjećati na umrlog. To je argument onih koji smatraju da su saučešća ograničena na tri dana.