San od Šajtâna

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Žena je ukopana u skladu sa Sunnetom. Nakon toga je njen sin sanjao da ga je majka osudila jer joj nije iskazao poštovanje i sagradio nešto iznad mezara – nakon čega je on to i učinio. Treba li takve snove shvatiti ozbiljno – ili je to od Šajtâna?

Odgovor: To je od Šajtâna. Neka ne obraća pažnju na taj san i neka ne radi po njemu – jer je u suprotnosti sa Sunnetom.