San o prljavoj odjeći

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Neki tumači snova smatraju da onaj ko sanja da nosi prljavu odjeću ima prljavu dušu i mnogo grijeha. Ima li taj stav osnovu?

Odgovor: Da. To je moguće. Moguće je i da mu je žena prljava – jer se ona naziva njegovom odjećom.