San kojim se gubi abdest

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Koje pravilo važi u vezi sa gubljenjem abdesta snom? Da li je drijemež dovoljan da se izgubi abdest?

Odgovor: Abdest se gubi dubokim snom, a to je san tokom kojeg izgubiš svijest. To je san kojim se gubi abdest, jer postoji vjerovatnoća da si izgubio abdest a da to nisi ni primijetio.

Što se sna tokom kojeg ne izgubiš svijest tiče, njime se ne gubi abdest. Primjer toga je osoba koja sjedi i drijema. Ashabi رَضِيَ اللهُ عَنْهُم su, dok su čekali Allâhovog poslanika  da sa njim klanjaju Jaciju, spuštali svoje glave drijemajući. Nakon toga bi ustajali i klanjali bez uzimanja abdesta.

Onaj ko spava ležeći ili oslanjajući se na nešto gubi abdest – jer nije pri svijesti i ne zna šta se dešava.