Samoodbrana protiv svih osim vladara

Samoodbrana protiv svih osim vladara

Autor: Imâm Abû Bakr Muhammad bin al-Mundhir an-Najsâbûrî (umro 318)

Izvor: al-Awsat (12/414-415)

Učenjaci kažu da čovjek u principu ima pravo da brani sebe, svoju imovinu i svoju familiju od nepravednoga napadača. Poslanik صلى الله عليه وسلم je rekao:

 مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيد

“Ko bude ubijen zbog svoga imetka je Šahîd”.

On صلى الله عليه وسلم nije izdvojio ni vrijeme ni mjesto. Jedina iznimka je vladar. Svi učenjaci Ahl-ul-Hadîth koje poznajemo su složni da čovjek koji sebe i svoj imetak jedino može zaštititi pobunom i borbom protiv vladara to ne smije učiniti, zbog ahâdîth u kojima je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلم naredio strpljenje sa nepravdom i izopačenošću vladarâ, te zabranio borbu i pobunu protiv njih sve dok obavljaju namaz.