Samo se u tom slučaju smiju posjećivati Tadž Mahal i crkve

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Prilikom putovanja u Indiju ili na Zapad, neki muslimani posjećuju poznati grobni spomenik u Tadž Mahalu i crkve u nevjerničkim zemljama – i kažu da to čine kao turistički istraživači. Da li je to dozvoljeno?

Odgovor: Ne, to je isključivo dozvoljeno sa svrhom osuđivanja tih stvari i pojašnjavanja njihove destruktivnosti.