Samo nevjernik omalovažava višeženstvo

Samo nevjernik omalovažava višeženstvo

Govornik: Imâm Muhammad al-Amîn aš-Šanqîtî (umro 1393)

Izvor: Adhwâ’-ul-Bajân (2/222)

Qur’ân dozvoljava višeženstvo za ženino vlastito dobro – tako da ne ostane bez muža. Višeženstvo je od koristi i muškarcu, tako da mu se ne uskrati njegovo pravo – ukoliko ga jedna žena nije u stanju ispuniti. Višeženstvo je takođe od koristi cijelome društvu, jer je plod višeženstva veliki broj sljedbenika – tako da mogu savladati svoga neprijatelja da bi vladala Allâhova riječ.

Višeženstvo je dakle propis od Mudroga i Sveznajućeg. Omalovažava ga samo onaj koga je Allâh zaslijepio mracima nevjerstva. Mudri i Sveznajući je ograničio višeženstvo na četiri žene. Taj broj je umjerenost između nedovoljnosti koja dovodi do izostanka nekih prava muža i pretjeranosti koja dovodi do toga da on nije u stanju ispuniti prava svih svojih žena.