Samo neuki ogovaraju an-Nawawîja i Ibn Hadžara

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Danas postoje ljudi koji učenjake Sunneta, kao što su Imâm an-Nawawî i Imâm Ibn Hadžar, optužuju za neznanje, novotarije i drugo. Šta vi smatrate o tome i spadaju li oni u one koje je autor spomenuo?

Odgovor: Da, riječi autora se bez sumnje odnose na njih. Imâm Ibn Hadžar i Imâm an-Nawawî su imami, vodeće ličnosti islama i nauke Hadîtha i uzori. Da im se Allâh smiluje. Njih ogovaraju samo neuki. Nije ih dozvoljeno ogovarati. Neki su spalili knjigu “Fath-ul-Bârî” jer se u njoj iskrivljuju Allâhova svojstva. To je ekstremizam, والعياذ بالله.