Samo Mûsâ

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

 

Pitanje: Da li se samo Mûsâ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ naziva »Allâhov sagovornik« (كَلِيمُ اللَّهِ), ili se to kaže i za našeg poslanika Muhammada ?

Odgovor: Ne, tako se naziva samo Mûsâ. Što se tiče Muhammada , Allâh je sa njim pričao samo na Mi`râdžu – dok je sa Mûsâom pričao stalno tokom njegovog života.