Sam na Sabahu

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Moj brat uči Adhân u džamiji u jednom mjestu. Nekada se to zna desiti za Sabah – a da niko ne dođe (na namaz). Šta je on dužan učiniti, uzimajući u obzir da su ostale džamije daleko?

Odgovor: On ih treba savjetovati, podsjećati ih na Allâha i upozoravati ih – ne bi li njihova srca oživjela, tako da dođu na namaz. Neka ih pokuša savjetovati i upozoriti, i neka im prenese hadîthe Allâhovoga poslanika .

Neka im kaže: Vi ste muslimani, želite li spas? Budite pokorni Allâhu i Njegovome poslaniku  – i prisustvujte namazu. Neka im to objasni, ne bi li ih Allâh uputio.

Ukoliko međutim postoje nadležne vlasti koje se brinu o ovome, neka ode onima koji će kasnije stupiti u kontakt sa ljudima i obavezati ih da dolaze na namaz.