Salvete kao poklon nakon sipanja goriva na benzinskoj pumpi

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Na nekim benzinskim pumpama dobijem kutiju salveta kao poklon kada naspem gorivo. Čuo sam međutim da Šajkh Sâlih smatra da to djelo nije propisano. Da li je to tačno?

Odgovor: Da. Na taj način privlače ljude da kod njih sipaju gorivo, a da ga ne sipaju na drugim benzinskim pumpama koje ne daju poklone. To dakle šteti ljudima i konkurentima, te stoga takva djela nisu dozvoljena.