Salafijjûn se ograđuju od masakra u Parizu

Govornik: Šajkh `Ubajd bin `Abdillâh al-Džâbirî

Izvor:

 

Pitanje: Prije nekoliko dana ubijeni su karikaturisti koji su nacrtali karikaturu Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم, zaposleni u časopisu Charlie Hebdo u Parizu – te dva policajca i policajka. Počinioci ovoga djela još uvijek nisu uhvaćeni, ali se na par video klipova mogu vidjeti kako donose Takbîre i govore da su osvetili časnoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. Islâm je ponovo u fokusu kao i muslimani generalno – a naročito muslimani u Francuskoj. Neke džamije su izložene atentatima. Kako se Salafî treba odnositi prema ovome terorizmu? Koji je vaš savjet muslimanima u Francuskoj – a posebno Salafî daijama?

Odgovor: Kao prvo, ne postoji Sunnî čije srce nije zatrovano novotarijama – bio on učenjak, kvalifikovani student, početnik ili laik koji sjedi sa učenjacima i njihovim studentima – koji ne osuđuje ovakve zločine, bez obzira da li su oni učinjeni ovome časopisu ili nekome drugom.

Kao drugo, to je poznato razumnim jevrejima, kršćanima i drugima koji žive sa muslimanima u tim zemljama. Čak se i vladari u Evropi, Americi i na drugim mjestima osjećaju sigurno sa Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah; osjećaju se sigurno sa Salafijjûn.

Kao treće, ovi atentati se ne smiju povezivati sa onima koji slijede Sunnah. Oni se izvršavaju od strane Khawâridž, ološa, divljaka i anarhista. Ovi anarhisti mogu biti Râfidhah (Šije). Oni mogu biti nevjernici prerušeni u muslimane – u redovima Râfidhah, Khawâridž, fanatičnih al-Ikhwân al-Muslimûn i drugih. al-Ikhwân al-Muslimûn je jedna od zabludjelih sekti modernoga doba čija da`wah odvodi druge ljude u zabludu. Oni smatraju dozvoljenim da ih potpomažu nemuslimani sa svrhom ispunjavanja svojih političkih ciljeva. Nije dalekosežno da je ovaj atentat izvršen sa svrhom nanošenja štete posebno sljedbenicima Sunneta, a i francuskim, evropskim i američkim muslimanima – i to posebno da bi Ahl-us-Sunnah bili izloženi nevoljama.

Zaključno savjetujem našim sinovima Salafijjûn, posebno u Francuskoj, a i u drugim nevjerničkim evropskim, amerčkim i afričkim zemljama; savjetujem khatîbima, učiteljima, predavačima i muslimanskim novinarima da budu složni u odricanju od ovakvih atentata i drugih djela koja su izvršena od strane anarhista. Ahl-us-Sunnah poštuju dogovore i sporazume. Ahl-us-Sunnah čuvaju svoje komšije, lijepo se ophode prema njima – i ne narušavaju ničiju čast, imovinu ili život. Ahl-us-Sunnah koji žive u evropskim, američkim i drugim nevjerničkim zemljama obožavaju Allâha imajući u vidu i poštujući dogovor i sporazum koji imaju sa njima. Nikada ih ne varaju. A kao što je rečeno, razumni jevreji, kršćani i drugi poštuju Salafijjûn, osjećaju se sigurno sa Ahl-us-Sunnah i znaju da oni ne stoje iza ovih zločina.

Što se tiče atentata kojima su izložene džamije, to me ne čudi – i uvjeren sam da je moguće da je to izvršeno od strane političkoga pokreta al-Ikhwân al-Muslimûn, ili od strane fanatičnih i nerazumnih nevjernika.