Salafijjah Šajkha Ibn `Uthajmîna

Salafijjah Šajkha Ibn `Uthajmîna

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor: 

A što se tiče njegovoga nazivanja Selefija onima koji uništavaju (Talafijjûn), i tu se slažem sa njim. Ja kažem da su Selefije onî koji uništavaju – oni uništavaju i ukidaju novotarije a oživljavaju Sunnah poslanika صلى الله عليه وسلم. A divni li su Selefije prijatelji i ljudi.

Ja Selefijama ne smatram pripadnike sekti, nego smatram da je Salafî onaj ko bez sektaštva slijedi ono što je došlo od poslanika صلى الله عليه وسلم. Ja osuđujem sektaštvo na bilo koji način i pod bilo kakvim imenom, i govorim da je Islâmski Ummah jedna grupa:

وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

“Onaj ko za zaštitnika uzme Allâha i Poslanika Njegova i vjernike – pa, Allâhova strana će, svakako, pobijediti.” (5:56)

Allâhova grupa su onî koji se pridržavaju Allâhovih propisa, javno i tajno, onî koji odbacuju novotarije – bile one velike ili male, onî koji ne daju prednost ničijem govoru nad govorom Allâha i Njegovoga poslanika, onî koji se ne stavljaju ispred Allâha, koji ne uzdižu svoje glasove nad glasom poslanika صلى الله عليه وسلم i ne daju prednost izjavama bilo kojega stvorenja nad izjavama poslanika صلى الله عليه وسلم.

To je Allâhova grupa, as-Salafî, al-Atharî; kojoj se svima nama obavezno pridružiti, da bi izmišljene sekte koje su opteretile Islâm ostale nemoćne. Neka one stanu nemoćne pred ovom zajednicom, zajednicom Allâhove عز وجل grupe, a sa Allâhovom grupom mislim samo na one koji se nalaze na putu Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah, a oni koji im se suprotstavljaju nisu Allâhova grupa čak i ukoliko se pripisuju Allâhovoj grupi.