Salafî to ne radi

Salafî to ne radi

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

Odgovor na ove je jasan ako pogledate one koji se drže manhadža pravednih Selefa. Oni su pobili te propagande; nazivaju se “Salafijjah Džihâdijjah” (السلفية الجهادية) ili “Salafijjah da`we i borbe” (السلفية الدعوة والقتال). Među onima koji su pobili ove ljude su istinski selefijski učenjaci. al-Albânî ih je pobio. Ibn Bâz ih je pobio. Ibn `Uthajmîn ih je pobio. Ovo je spomenuto uz konflikte u Alžiru a kasnije i u Afganistanu.

U početku su to bila dva različita poziva, ikhwânski (الدعوة الإخوانية) i selefijski (الدعوة السلفية). Nakon toga su svi sebe počeli nazivati selefijama. Znate zašto? Zato što znaju da je riječ “Salafî” časna i prihvaćena kod sljedbenika Tawhîda i Sunneta. Da su se nazvali “al-Ikhwân al-Muslimûn” niko im ne bi došao.  Da su se nazvali “Khawâridž” niko im ne bi došao. Tako su sebe počeli nazivati “Salafijjah da`we i borbe”  i “Salafijjah Džihâdijjah” – sve to samo da bi zatajili zabludu. Zar ne postoji Džihâd u selefizmu pa su oni primorani da izađu u Džihâd? To je jedna od najvećih laži i neistinâ. Dokaz tome je ova država (Saudijska Arabija). Na čemu se zasniva? Zar to nije poziv Muhammada bin `Abdul-Wahhâba? Ko se borio za to? Zar to nisu bili sljedbenici sunneta? To su činili u sve tri državne dinastije.

Poziv (u vjeru) se širio u prvom periodu nakon čega je Saudijska Arabija pala jer je tako Allâh htio. Nakon toga se povratila na svoje ispravne temelje pa je ponovo pala. Potom se ponovno povratila na svoje ispravne temelje. Pozivala je svoje građane na ispravljanje svoje vjere i odricanje od širka, laži i neznanja. To je razlog zbog kojeg im je Allâh تبارك وتعالى dao vlast. Vladari i učenjaci su bili zajedno.

Što se ovih ljudi tiče, oni nisu ni sa učenjacima niti sa vladarima. Ne priznaju ni vladare niti učenjake. Vladare smatraju nevjernicima a učenjake ogovaraju. Je li to selefizam? Kakav je to selefizam?

Odgovor njima je: Selefizam se ne sastoji od raznih grupacija i sekti. Selefizam je jedan jedini džemat, jer ih je tako nazvao Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلّم:

تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

“Moj Ummet će se podijeliti na sedamdeset i tri grupe. Sve su u Vatri osim jedne. Rekli su: “Koja je to, O Allâhov poslaniče?” On je odgovorio: Onî koji su na onome na čemu smo danas ja i moji ashabi.” (at-Tirmidhî 2641)

U drugoj predaji stoji:

الْجَمَاعَةُ

“Džamâ`ah” (Ibn Mâdžah 3992)

Oni su jedan jedini džemat a ne više njih i onaj ko se razlikuje od njih nije od njih. Što se tiče ovih koji se nazivaju “Salafijjah da`we i borbe” ili “Salafijjah Džihâdijjah”, ako ih detaljnije razmotriš vidjet’ ćeš da su oni u stvari ogranak “al-Ikhwân al-Muslimûn” zvani “Qutbijjah”. Oni nemaju apsolutno ništa zajedničko sa selefizmom. Dokaz za to se nalazi u razultatu istraživanja o njima gdje se vidi kako su ih (učenjaci) poput al-Albânîja, Ibn `Uthajmîna i Ibn Bâza savjetovali i osudili zbog njihove pobune (protiv vlade) i svog razaranja koje siju svojim ratovanjem protiv vlade, proljevanjem krvi, kidnapovanjem ženâ i ubijanjem nedužnih ljudi. Čini li Salafî to?! Čini li razuman musliman to?! Nikada! To je dakle veoma pogrešna tvrdnja. Molimo Allâha da nam podari zdravlje i sigurnost!